GIỚI THIỆU: LÃO BẢN, ĐẾN BÁT NỘI NGƯU ĐẦY MẶT

Đây là lần đầu tiên edit nên còn nhiều sai sót, không đúng bản gốc 100% mong các t/y thông cảm.

Rất cám ơn bài convert của Sò & Pig ( ôm hôn chụt chụt ), (xin tác giả thứ lỗi vì chưa xin phép ^= =^)

Truyện : LÃO BẢN, ĐẾN BÁT NỘI NGƯU ĐẦY MẶT

Tác giả : súp lơ leng keng Tiếp tục đọc