Quà “Cả Đời Này Dành Tặng Cho EM” ( Giới thiệu)

Quà nóng hổi vừa cầm là phỏng tay đây. Truyện này là ta  trưng cầu ý kiến của mọi người để mà edit đó nha. Không biết có ai muốn  xông vào không đây ( ủy khuất… hức..hức).

Thôi trước tiên hdx post cái văn án lên trước để chờ thời và đặt gạch trước vậy.

Please để lại comt nha các tình yêu để ta còn có phương hướng mà tiếp tục chứ!!

 

CẢ ĐỜI NÀY DÀNH TẶNG CHO EM

谨以此生献给你

作者:锦竹

Tiếp tục đọc