Văn án Yêu vợ như mạng

Yêu vợ như mạng

Tên gốc: 惜妻如命

Tác giả: Lê Tiêm ( 作者:黎孅 )
 

Convert : meoconlunar (TTV)

Thể loại: hiện đại,nhẹ nàng, HE

Số chương: 10 chương + chương kết

Tình trạng edit: 1 tuần/1-2 chương

Edit: SunAe muội muội

Nhân vật chính: Khấu San Dung & Văn Nhân Chấn

Lần đầu edit nên có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho, có gì góp thêm ý kiến cho mình nha!

mời xem tiếp! Tiếp tục đọc