Ký sự Nhật Bản (part 1)

Đây là bài viết riêng tư hy vọng mọi người không mang ra khỏi đây!

Những bí ẩn của hậu cung Nhật Bản (part 1)

Nhật Bản là một đất nước cổ kính, với những con người có ý thức độc lập cao, kỷ luật thép, người khác nghĩ đến Nhật Bản chính là sự tinh tế, hài hòa và chuẩn mực. Dù vậy, chế độ phong kiến của Nhật Bản từ hàng ngàn năm trước cũng có những điều oái ăm, phức tạp trong đó là hôn nhân đại sự của các Thiên hoàng, những bí mật nơi hậu cung thâm sâu của các vua chúa thời xưa. Mời khám phá!

Tiếp tục đọc