Giới thiệu “VPTN” & “TC”

Sau một vòng dạo quanh thưởng thức xanh xanh rất thích chuyện này, rất kì lạ, dễ thương…thích hợp cho tất cả các t/y vì được sự cho phép của ss ấy xanh xanh xin được giới thiệu truyện này đến các t/y , lâu lâu đổi khẩu vị…

Tiếp tục đọc