Văn án Vạn dặm truy phu

 Truyện này xanh xanh làm tặng t/y Hana thân thương để chuẩn bị Happy birthday  của ss ấy. Xanh xanh làm từ từ hy vọng tới lúc ấy sẽ hoàn

Lão Công Thái Nan Truy (老公太难追)

Tựa truyện edit: Vạn dặm truy phu Tiếp tục đọc