Giới thiệu “Cưỡng đoạt đại tẩu”

ĐẶT GẠCH

Tung bông hoan hô sau thời gian giới thiệu đã có rất nhiều t/y giúp đỡ, xanh xanh sẽ nhờ vả mọi người chung tay edit truyện này nha. Trong đó sẽ có phần của nàng Kat thân iu, XANH XANH VÀ MJKA…..

Cưỡng đoạt đại tẩu

Tác giả: Lâm Vãn Bạc

Tình trạng: hoàn

Thể loại: đô thị, mãnh nam, tiểu bạch thỏ.( lừa tình đóa)

Số chương: 46 chương

Convert: ss muacongvong

Nguồn: http://violet-muacauvong.blogspot.com/

Edit: trở lại vào dự án vậy…vì có nhiều t/y muốn góp sức…hehe một ngày thật vui vẻ Tiếp tục đọc