Giới thiệu convert “Phi thiên tuyệt đạo”

Đây là một truyện rất hay nha, hài lắm không biết t/y khác đọc thấy sẽ có cảm giác như thế nào ? Xanh xanh ham hố giới thiệu thêm một truyện nữa có t/y nào muốn làm thì cứ mang về làm và cho xx một ghế trong nhà để cùng xem truyện nha? thaks

Tiếp tục đọc