Yêu vợ như mạng 5.3

Xanh xanh dành tặng chap này và tem chương 6 cho sabj muội muội do dạo này xx bị bệnh nên mom cấm lên máy cùng khuyến cáo to đùng của bác sĩ nhưng với máu me ngôn tình và iu mến các tỷ muội iu dấu, cùng các tềnh yêu thân thương xanh xanh tiếp tục có mặt đây….Cám ơn các t/y luôn ủng hộ cho xx nha.

Chương 5.3

Edit: hướng dương xanh

Tiếp tục đọc