Khai trương convert made in HDX

Convert dưới đây là do hướng dương xanh ham hố lần đầu thực hiện còn nhiều sai sót các tềnh yêu bỏ qua cho.

Các  t/y nếu có mang bản convert đi đâu thì nhắn xanh xanh một tiếng và thứ hai là ghi kèm theo xanh xanh như sau:

Nguồn: Bầu trời xanh’ Jane89

Converter: hướng dương xanh

( Nếu có thể thì dẫn link về nhà xanh xanh nha….ôm hôn các tềnh yêu)

Ngoài ra, xanh xanh lần đầu convert thực hiện cũng có sai sót nhiều có gì các t/y lên tiếng vậy.

Các t/y muốn lấy edit cũng báo cho hướng dương xanh một tiếng với để mình cũng tăng thêm khí thế tìm kiếm.

Truyện xanh xanh convert phần lớn là ngắn thôi. Hiện trước mắt giới thiệu khai trương 5 bộ đầu tiên nha.

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ trong những ngày xanh xanh vắng mặt nha.

Cảm nghĩ đi các tềnh yêu……cho xanh xanh chút ý tưởng đi nào, please…please….

Tiếp tục đọc