Ham hố đợt 3

He …he..toàn bộ là lừa tềnh xanh xanh chưa đọc một chữ cứ thấy sủng, ấm, hài là khiêng về chất lượng không đảm bảo có đọc thì đừng chém xanh xanh. Hiện tại HDX thấy trình lừa tình của mình đã được nâng cấp….toàn bộ đều là xx lừa tềnh.

Tiếp tục đọc