Động viên bé Mjka

Hú hú e hèm bài viết này HDX làm tặng bé mjka thân yêu nhà xanh xanh. Mjka cố lên, lạc quan và đừng buồn nữa hãy vui sống nào. Cuộc sống vốn có nhiều vị nhưng bên cạnh muội sẽ luôn có sự bảo vệ, an ủi của xanh tỷ. Tỷ sẽ luôn ở cạnh em.

Các tình yêu của xanh xanh vào khíck lệ em ấy nào….

Xanh xanh từng đọc qua một câu truyện như thế này…mong bé mjka đọc xong tâm trạng sẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Tiếp tục đọc