[CĐNDTCE] 7

Chương 7

Chuyển ngữ: mèo Kat

Beta: Sunny & xanh xanh

 

Chuyện Tân Hạ Noãn cùng tân tổng tài có quan hệ, cơ hồ là một tin tức đáng kinh ngạc. Sau khi buổi chào đón chấm dứt, trưởng phòng nhân sự nhanh chóng làm biển công tác mới cho Tân Hạ Noãn ở tầng 23, là chức thư ký tổng tài.

Trước khi đi, trưởng phòng nhân sự còn nói: “Kỳ thật Lục tổng tài đã sớm định cho cô chức thư ký tổng tài, nhưng anh ấy nói chờ khi anh ấy nhận chức sẽ báo với cô sau. Cô xem, biển tên của cô đã chuẩn bị sẵn rồi này.” Tiếp tục đọc