Convert võng du

Võng du mềnh không rành lắm chỉ xem lượt view cao hay không truyện mới hay cũ mà down về thui không biết là mọi người đã từng đọc qua chưa nữa ..thật ra thì xanh xanh ít nghía thể loại này lém lâu mới xem một bộ.

1.Lão công của ta là đại thần

Tác giả: Nhan Tam Thiên

Thể loại: võng du, phúc hắc, trạch nữ, ngọt văn.

Tình trạng: hoàn

Văn án

Điền mật tức dược sư hào ( tám mươi tám đêm ) ngẫu nhiên chứng kiến một đoạn chua xót đích tình cảm lưu luyến kết thúc tại trong trò chơi, cũng đồng thời tại bị động đích dưới tình huống lần thứ hai bị ép chứng kiến

Một cái đại thần dưỡng thành sử.

Này còn chưa tính. Trong trò chơi rối loạn đích bảy quốc loạn đấu, ai ngờ đến sau cùng vẫn lại là đem nàng cái này không có tiếng tăm gì đích sinh hoạt hệ phế củi đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió!

Cái này hiệu là như vậy, chỉ có thể đổi cái tân hiệu ngoạn chơi đi, thay đổi vậy mà cũng vẫn lại là một dạng…

Thần mã? Có đại thần muốn bắt của nàng yêu nhân hiệu đi đổi một cái bang hội đích bình an? Chấn kinh!

Thần mã? Cái kia biến thái vẫn còn lấy của nàng chủ hiệu đi đổi một cái quốc gia bình an? Chấn kinh quá độ bổn cô nương không chơi!

Ai ngờ đến trò chơi chiếu tiến vào hiện thực, có chút vướng mắc là nhất định. Gặp được đại thần, Điền Mật ngươi tới cùng là đầu hàng a? Đầu hàng a? Vẫn lại là đầu hàng a? Tiếp tục đọc