Convert trọng sinh

Nhân ngày 20-10 không có món quà gì kịp chuẩn bị để tặng các tềnh yêu thân thương nên bù đắp bằng cv vậy nha.

Lần này xanh xanh thay khẩu vị nha các tềnh yêu cũng là xả stress dạo này sad nặng nên không có tâm trạng gì cả, mà xanh xanh cũng muốn hoàn truyện TNTT nhưng chưa edit xong 4 chap còn lại sau khi xong sẽ up hết trong ngày.

Convert lần này là truyện Trọng sinh nha.

Nguồn: Bầu trời xanh’ Jane89

Convert: Hướng dương xanh

Tiếp tục đọc