Thông báo gợi ý pass TNTT

Các tềnh yêu thân thương xanh xanh có gợi ý pass đấy….mọi người comt động viên cho xx với! chia sẻ cảm xúc cho xanh xanh có hứng khởi edit đi mà..chớp mắt…iu mọi người lém.

Vì truyện có nhiều cảnh H người lớn mà xx thì xấu hổ lém nên không công khai được…mà gửi pass nhiều quá xx không có khả năng, có đôi khi email bị trả lại…huhu…dạo này xx bận kinh nhưng đang cố gắng hoàn bộ này sớm nhất. Mong mọi người lướt qua cái gợi ý pass của xanh xanh nha. Làm ơn đừng bơ xx vì mih cài pass nha.

Gợi ý chap 3.1 và 4.3 ( viết chữ thường gồm 9 chữ cái)

Đây là bài thơ của tác giả nào? Rất dễ a!

Hoa hồng nở hoa hồng lại rụng.

Hoa tàn hoa nở cũng vô tình

Hương hoa bay thấu vào trong ngục

Kể với tù nhân nỗi bất bình.

Gợi ý chap 8.2 và 9.1

Tác giả của đoạn thơ trích dẫn này là ai? ( chữ thường nối liền gồm 8 kí tự)

Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
Cung thương lầu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.
Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê
Êm đềm trướng rủ màn che,
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.