Gợi ý pass Âm mưu của cô ấy

Mấy chương gợi ý pass là vì có H+21 nhá!

Gợi ý Pass:

Người sỡ hữu câu nói này:

Của Caesar, hãy trả lại cho Caesar.

Pass chương 5&6: có bao nhiêu người đã sát hại ông và bao nhiêu nhát dao trên thi thể ông? ( viết chữ nối liền không phải số, không in hoa.)( 16 kí tự) (Quá dễ=>GG muôn năm!)

Pass nằm trong link sau vào xem thêm gợi ý nha.

Pass chương 8: Bài hát có trong chương 3? ( gồm 12 kí tự)

Click vào LINK này để xem tiếp chương 5 nhé! Ôm hôn mọi người…

Chúc các tềnh yêu ngày 8-3 vui vẻ và hạnh phúc.