Truyện mới lên sàn “Quan yêu”

Truyện được edit để tặng Kiều tỷ sau một thời gian dài la lết, lần này sẽ cố cố gắng vì mục tiêu sinh nhật của tỷ iu.

Kiều tỷ thích hiện đại, sủng, nữ chính không quá ngốc, quá ngớ ngẩn, muj thấy truyện này là hợp nhất a.!

Quan yêu

Tác giả: Bách Ngư Xuyên Hải

Thể loại: hiện đại, siêu sủng, hào môn thế gia.

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1256490

Tình trạng: 71 chương +2PN ( hoàn)

Chuyển ngữ: xanh xanh Tiếp tục đọc