Tuyển tập cấm luyến 4

Xanh xanh đang rất buồn hức hức tềnh hềnh là mềnh làm bài thi không tốt lắm, xx còn phải thi tận cuối tháng 4 mới hết nên trước mắt sẽ re-comt trễ các tềnh yêu thông cảm cho xx nha. Hơn nữa mềnh cũng đang đối đầu án tử nên tâm trạng rất ủ ê và chai lười cực kì, như thế không tốt tí nào. XX đau lòng quá!!

1.Triều tịch luyến nhân

Tác giả: toát ra hỏa diễm

Thể loại: cấm luyến

Văn án

Ta gọi là triều tịch. Đây là hay không ý nghĩa, nhân sinh của ta cũng chú định rồi phập phồng bất định?

Ta không rõ. Nhiều năm qua ta một mực tìm kiếm người kia, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi.

Ngươi có biết hay không, tại đây bất đồng trong thân thể, có hoàn toàn đồng dạng huyết mạch?

Diễn viên: Triều tịch, dương kiếm ┃ phối hợp diễn: Dương triết, mộc thâm Tiếp tục đọc