Convert (7/4/2012)

Đây là những truyện XX đã xem qua nội dung không tệ đâu nhưng buồn bã lắm, tình cảm khúc mắc, có vui vẻ có bi ai, nói chung là ngược tâm nhiều a. Lâu lâu, mời mọi người đổi khẩu vị tí chứ ăn uống hoài NP, sắc sẽ bệnh thui a. Hì hì xx có mấy bộ NP nhẹ lắm chưa up có dịp sẽ up mời mọi người thưởng lãm a!

Mấy cái truyện này có bìa đẹp lắm mà XX lười ghê bạn nào muốn ed thì xx kiếm cho nha. Tiếp tục đọc