[CV] Mỹ nữ cùng dã thú

Phản kháng không có hiệu quả: ngự Lang Vương khắc

Tiểu thuyết tác giả: hiểu Phá Thiên

Thể loại: dị thế, cực sắc, nhân thú a.

Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắt

            Nàng kêu oản âu, lại bị kia chỉ phá hư sói tên là “Rối” ! Oh, nàng chẳng qua tạm thời còn không khởi thẻ tín dụng thải luân vì tạp nô mà thôi, đáng giá bị đuổi theo đến X năm X nguyệt viễn cổ thời điểm sao?

            “A… Các ngươi tiếp tục…” Oản âu tỉnh lại liền quan khán mỹ nữ cùng ngân sói hiện trường trực tiếp. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, sống sắc sinh hương, oản âu đã sớm quên ngân sói là động vật giới tối hung tàn động vật, “Ngươi đừng cắn ta…” Nàng ôm cổ, thất kinh muốn chạy trốn. Có nàng như vậy không hay ho sao? Xuyên qua mà đến phá hủy ngân Lang Vương hảo sự, bị hắn giam cầm. Hắn bị nguyền rủa thành sói, quan nàng chuyện gì, muốn thành vì giải rủa vật hi sinh, hắn tà tàn lãnh tình, nàng mới không cần!

            “Ở ngươi toàn thân khắc đầy của ta khắc, ngươi mới sẽ ngoan ngoãn.” Lang Vương phi thường lãnh khốc yêu nghiệt nói.

            “Ở trên người khắc một cái sói… Ta muốn phản kháng…” Oản âu khóc kêu đứng lên.

            Lang Vương thả người nhảy lên đem nàng gục, xanh mơn mởn trong con ngươi lóe ra nồng đậm ma tính, “Phản kháng không có hiệu quả! Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn sinh nhất oa sói con…”

LINK