Convert (26/4/12)

1.Ai làm cho ta rơi xuống đất thành tro

Tác giả: yêu yêu yêu

Thể loại: đô thị, cường thủ hào đoạt, thúc cháu.

Văn án nhất:

            Tay hắn chạy ở của nàng trên đùi, cho dù là ở cùng này đối diện người ta nói nói, hắn cũng sẽ như vậy thường thường cúi đầu, ở mọi người ái muội cũng sáng tỏ trong ánh mắt, dùng cái miệng của hắn ở của nàng trên cổ để lại một đám xanh tím dấu vết.

            Nàng nhẹ nhàng nghiêng đi mặt, ở của hắn bên tai, đông ban đêm, ngay cả a ra khí đều là nóng, nàng nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không nên đem ta biến thành như vậy tiện sao?”

            Hắn cười ở nàng bên tai nhẹ giọng nói: “Ngươi nói toàn người trong thiên hạ đều biết đến ngươi là của ta nhân, đến lúc đó hắn còn có thể hay không muốn ngươi.”

Văn án nhị:

            Ba ba nói, khiếm nhân muốn hoàn.

            Vì thế ta lấy này mệnh đến đưa ta khiếm hạ trái, có đủ hay không?

            Nội dung nhãn: hắc bang tình cừu ngược luyến tình thâm cường thủ hào đoạt đô thị tình duyên

            Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: tuệ tuệ, đừng đừng, triệu nguyên nhậm, thi dám ┃ phối hợp diễn: tống nhiều đóa, thành cùng, trần ca, lục thiếu ┃ cái khác: tình thân, hữu tình, tình yêu, kia đoạn ngây ngô năm tháng

LINK

Tiếp tục đọc