[CV] Của ta bá đạo kế huynh

《 của ta bá đạo kế huynh 》 

Tác giả: Cổ Tâm

Thể loại: hiện đại, sủng, HE

Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là của nàng 『 ca ca 』, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ thù liền kết lớn ——

Hắn dám chửi nàng là 『 xấu nữ 』? !

Đáng giận: hắn nghĩ đến hắn bộ dạng một bộ làm cho nữ nhân thét chói tai suất bộ dáng rất giỏi có phải hay không? !

Nếu không hắn, nàng làm sao có thể tự ti đến ngay cả nam nhân đều không dám nhìn…

Hắn còn không biết xấu hổ nói cái gì nàng là của hắn 『 trách nhiệm 』, quản nàng là của hắn nghĩa vụ, còn nói ước thúc nàng là hắn thân là ca ca bổn phận? !

Đầu! Nàng cùng hắn không thân không cố cũng không phải cùng cái mẹ sinh, hắn dựa vào cái gì quản giáo nàng? !

Còn nói cái gì nam nhân đều là xấu đản không cho phép nàng tiếp cận…

Đi! Tệ nhất hắn!

Thừa dịp ba hắn mẹ nàng không ở nhà, hắn thế nhưng đem nàng liền da cả xương 『 ăn 』 không còn một mảnh, đương trường không 『 quan hệ 』 cũng dám bị hắn muốn làm ra 『 quan hệ 』 đến…

Cái gì? ! Hắn nhưng lại nói như vậy tốt nhất? ! Dù sao thân càng thêm thân? !

LINK