Mỹ nam lạnh lùng (chương 9)

Chỉ còn một chương nữa là truyện đến đích rùi…hú hú..giờ XX chỉ rung đùi ngồi chờ bé Ten nhà mềnh post hoàn thui. Cám ơn các tềnh yêu đã cố gắng theo đuổi truyện đến tận giây phút cuối cùng mặc dù sự chậm trễ của xx rất là đáng ghét hehe.

Chương 9

Edit: Ten Tiểu Miu

Beta: Xanh tỷ

1136725599e43795del Tiếp tục đọc