Cả đời này dành tặng cho em – Chương 22

Cả cuộc đời này dành tặng cho em

Tác giả: Cẩm Trúc

Convert: Sunny

Edit: Zun

Beta: Kat

Chương 22

… đàn ông thường hay giấu tình cảm thực sự của mình nhiều hơn so với phụ nữ…

Muốn đọc tiếp?! Chọt vào đây nà ^o^