Cả đời này dành tặng cho em 11

Thật xin lỗi mọi người vì đã lơ là truyện này và khiến cho truyện kéo dài quá lâu. Xanh xanh sẽ tranh thủ hoàn sớm truyện này trong tháng 5. Hiện tại chỉ còn 5c chưa ed và chưa beta, xx sẽ tranh thủ ed và sẽ dừng các truyện khác lại để tập trung cho truyện này.

Chương 11

Chuyển ngữ: bé Eileen

Beta: xanh xanh

Tiếp tục đọc