Convert (14/4) H2

Kat iu quý 1vs1 thịt nhẹ hẫng à, không biết hợp nàng không, XX chưa xem không đảm bảo được. Mọi người xem qua comt xx biết có bị lầm hố thịt không nhá.!Chứ mấy diễn đàn bên Trung đều đề nhan nhản cao H mà xx không biết thực hư sao cả. NP thì thịt bỏng mắt thui rùi, truyện 10c thì BT hơi nhẹ a.

1.《 Cay nồng tiểu nha hoàn 》

Tác giả: Quý Anh

Ngôn tình tiểu thuyết bìa mặt

            Cho dù biết rõ nàng là không thể dính chọc nữ tử hắn vẫn là không tin tà trêu chọc nàng… Kết quả liền làm cho tự mình hãm sâu ở anh túc độc tố trung không thể tự kềm chế của nàng lừa gạt, của nàng vô tình, của nàng bất cáo nhi biệt… Mỗi một tội trạng đều dạy hắn không thể tiêu tan ── hắn nên hận của nàng! Nhưng mà ngày xưa tình tố lại làm cho hắn xuất hiện mâu thuẫn giãy dụa hắn thật sự có thể ngăn cản được tự mình không hề yêu nàng sao… Nguyên vốn tưởng rằng, ở nàng nhẫn tâm thương tổn hắn sau tự mình cùng hắn sẽ thấy vô liên quan nhưng vì sao, hắn lại làm cho nàng nhớ thương, không thể quên? Của hắn cuồng vọng, của hắn bá đạo, của hắn thâm tình che chở… Không! Nàng hẳn là phải quên mất của hắn! Là nàng làm cho hắn lâm vào vạn trượng vực sâu bên trong ── mà này sai là nàng chú hạ, nàng lại hoàn lại không được… [ bắt đầu đọc ] Tiếp tục đọc