Mục lục Cả đời này dành tặng cho em

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 1

Chương 2

Chương 3    [PIC]     [TEXT]

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21 [PIC]   [TEXT]

 Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

HẾT

Mục lục [TBTMS] 21+

MỤC LỤC

Báo trước truyện này cực sắc, cực BT, cực SM…..lưu ý trước khi dùng….ngây thơ, nhẹ dạ, vui lòng BACK nha!

Gợi ý pass chương H toàn truyện ( nằm ở cuối chương 2.3)

Văn án

Tiết tử

Chương 1.1   1.2  1.3   [pic]   [text]     1.4

Chương 2.1   2.2   2.3

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Vĩ thanh

TOÀN VĂN HOÀN

Mục lục [TNTT] HOÀN

Truyện có dán mác 21+ xanh xanh hy vọng bảo bảo sẽ không lưu lạc ở bất kì đâu ngoài blog của xanh xanh và trường tồn do nàng ong péo xin từ trước!

Mục lục

Văn Án

Chương 1

Chương 2

Chương 3.1  3.2

Chương 4.1  4.2  4.3

Chương 5.1  5.2

Chương 6

Chương 7.1    7.2

Chương 8.1   8.2

Gợi ý pass 3.2&4.3;  8.2&9.1

Chương 9.1    9.2

Chương  10.1     10.2   [text]

Toàn Văn Hoàn