Tình yêu oan nghiệt 9

Xanh xanh muốn làm pic cơ nhưng ngặt cái Photoshop của XX bị out không dùng được nên đành để đó khi nào sữa được sẽ up pic nhé. Hic hic vì bị sự cố mà có lẽ hôm nay không up được CĐDTCE rùi.OOOaaaa

Chương 9

Đêm đầu tiên (16+)

Dịch: xanh xanh

Tiếp tục đọc