Trưng cầu ý kiến!!!!!!!!!!

Đây là hdx nhờ Ami post dùm thông báo những truyện hdx sẽ đăng sau khi ẩn cư về, cũng là ước hẹn dành cho các t/y thân thương của nàng ta, nàng ta sợ nhà khác dành mất nên trưng hàng trước..

Nếu mọi người thích truyện nào thì comt để lại, hdx sẽ quay lại và ưu tiên post truyện đó trước.

Cám ơn đã ủng hộ!

Truyện ngôn tình:

1/ Nam cưới nữ gả (CĐ)

2/Yêu vợ như mạng (HĐ)

3/Chết cũng không thể yêu ( HĐ)

Truyện Phương Tây:

Bên kia đồi cỏ còn xanh

Lịch sử:

Hậu cung Nhật Bản ( 4 kỳ) – yếu tố lịch sử, vụ án, giọng kể chuyện.

p/s mai Ami sẽ tung danh sách giới thiệu tóm tắt các truyện của hdx!!!!!!!!!!