Mỹ nam lạnh lùng 2

Mỹ Nam Lạnh Lùng 2

Edit: Ten Tiểu Miu

Beta: Kat tỷ

Ai ai ai~~ Ta sắp đi học lại bt sau một cơn bệnh nặng a :-<

Vì thế chắc sẽ edit chậm 😦

Hôm qua Kat tỷ gửi bản beta, ta tính post nhưng để hôm nay post cho ngày nó đẹp tí ;))

Kat tỷ: em check lại thấy có vài chỗ lỗi nên em đã chỉnh tí, ss đừng giận em nha )

Vào nhà ủng hộ em ấ y nhé!