Hàng convert đợt 2

Xanh xanh lại ham hố nữa rùi…..

Các  t/y nếu có mang bản convert đi đâu thì nhắn xanh xanh một tiếng và thứ hai là ghi kèm theo xanh xanh như sau:

Nguồn: Bầu trời xanh’ Jane89

Converter: hướng dương xanh

( Nếu có thể thì dẫn link về nhà xanh xanh nha….ôm hôn các tềnh yêu)

Các t/y muốn lấy edit cũng báo cho hướng dương xanh một tiếng với để mình cũng tăng thêm khí thế tìm kiếm và dẫn link về nhà t/y.

Tất cả các truyện đều dài tha thiết…buồn bã.. Tiếp tục đọc