Hàng convert mới về nè!!!!!!

Lần này xanh xanh trưng đầy đủ thể loại, các tềnh yêu xem qua lên tiếng cho xanh xanh biết để mình còn có hứng tha thố hàng họ về…

Nhờ có nàng Hàn Tử Linh mà xanh xanh nhớ ra trong kho của mình có mấy bộ đạm mỹ – đồng nhân…nên up giới thiệu các tềnh iu ( lưu ý xanh xanh vốn là lừa tềnh kiêm lừa gạt nên cẩn thận!)

Tiếp tục đọc